Polityka prywatności

Chemikals Sp. z o.o.

 

Dbając o najwyższy standard świadczonych przez nas usług, a jednocześnie mając na uwadze poszanowanie prywatności prosimy o zapoznanie się z celami i sposobem przetwarzanych przez nas danych osobowych, które pozyskujemy w ramach funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

O nas

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonalności strony www.chemikals.pl jest Chemikals Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Siedlisko nr 8, 14 - 500 Braniewo NIP: NIP 701-016-95-08, REGON: 141721121  (dalej: Chemikals).

Chemikals zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich przekazanych nam danych ("Dane Osobowe"), z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą.

Przeglądanie witryny internetowej

Strony internetowe Chemikals można przeglądać bez podawania swoich personaliów, jednakże wiąże się ze zgodą na przetwarzanie informacji w ramach plików cookies.

Pliki cookies

Serwis internetowy Chemikals korzysta z tzw. "cookies" oraz innych technologii identyfikacji. "Cookie" to niewielki plik tekstowy, wykorzystywany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre "cookies" i inne technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą "cookies", obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcję blokowania "cookies".

Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej.

Niektóre funkcjonalności strony włączają również pytanie o możliwość włączenia funkcji lokalizacji.

Przetwarzanie danych osobowych:

Administrowana przez Chemikals strona internetowa umożliwia kontakt z Administratorem poprzez

1. Podany adres korespondencyjny, adres e  - mail,  numery telefonów oraz formularz kontaktowy:

- zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres e – mail/ nr telefonu, treść wiadomości (inne informacje dobrowolnie przekazane);

- cel przetwarzania danych: podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub przygotowania oferty handlowej lub przygotowani przygotowania oferty współpracy;

- podstawa prawna przetwarzania powyższych danych: prawnie uzasadniony interes Chemikals, który polega na prowadzeniu komunikacji z osobami przesyłającymi korespondencję oraz swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

2. Podany adres e – mail oraz numery telefonów do celów rekrutacyjnych:

- zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres e – mail/ nr telefonu, adres korespondencyjny, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadane uprawnienia, treść wiadomości (inne informacje dobrowolnie przekazane w ramach prowadzonych rekrutacji);

- cel przetwarzania danych: podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane
w celu prowadzenia procesu rekrutacji;

- podstawa prawna przetwarzania powyższych danych: art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO
w zakresie dążenia do zawarcia umowy lub artykuł 6 pkt. 1 lit. c) RODO w zakresie,
w którym dane rekrutacyjne przetwarzane są w oparciu o wymagania prawa – Kodeks pracy.

 

Dodatkowe podstawy do przetwarzania danych osobowych:

Możliwe jest przetwarzanie danych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdy zostanie wytoczone powództwo przeciwko Chemikals lub Chemikals zostanie zobowiązany do udziału w postępowaniu przed sądem lub urzędem, w tym gdy będzie zabezpieczał własny prawny interes. Nie jest to jednak główna działalność i cel przetwarzania danych przez Chemikals.

W uzasadnionych przypadkach podstawą do przetwarzania danych osobowych może być zgoda osoby, której dane są przetwarzane– art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO, jednak dotyczy to przede wszystkim wyrażonej zgody na przesyłanie usług handlowych.

Informacje podane podczas prowadzonej rozmowy telefonicznej mogą zostać utrwalone w formie pisemnej w celu nadania rozmowie dalszego biegu.

Czy udostępniamy dane osobowe osobom/ podmiotom trzecim?

W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, dane te mogą być wykorzystywane w obrębie firmy Chemikals lub mogą być prezentowane naszym Partnerom, Klientom oraz Dostawcom - bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczących dla nas usługi z zakresu wsparcia prawnego i informatycznego. Jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa to udostępnimy przetwarzane dane przedstawicielom policji, organów nadzoru lub organów ścigania.

Czy możliwe jest nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Dane przekazywane za pośrednictwem strony interenetowej (w tym za pośrednictwem wskazanych adresów e – mail/ numerów telefonów) są podawane dobrowolnie, jednakże należy zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi, ponieważ potrzebujemy tych danych, aby należycie świadczyć usługę. Inne dane lub dane osobowe, które zostaną wprowadzane w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych/ wiadomości e – mail są przekazywane według wyłącznego uznania użytkownika. Należy mieć jednak świadomość, że ograniczenie wprowadzonych danych, np. do cv może mieć wpływ na wynik postępowania rekrutacyjnego, a ograniczenie danych w zakresie formularza dot. zapytania handlowego może mieć wpływ na przedstawioną ofertę handlową. 

Bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, gdzie są przechowywane dane osobowe (w Chemikals lub przez inne podmioty działające w jego imieniu), zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych:

Przetwarzamy przekazane w ramach uwag i zapytań dane osobowe przez okres 3 lat od ostatniej wymiany korespondencji.

W innych przypadkach czas przetwarzania jest zależny od przyjętych przez Chemikals kryteriów, jednak nie dłużej niż do realizacji danego celu.

 

Czy przesyłamy twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?

Nie, Twoje dane osobowe nie są przez nas przekazywane poza granice Unii Europejskiej.

Czy przetwarzamy twoje dane osobowe bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?

Chemikals nie korzysta ze zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania).

Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

  • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych

Prawo zażądania otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. W takim przypadku otrzymasz dostęp do danych osobowych oraz do pewnych informacji dotyczących sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii twoich danych.

  • Prawo do wprowadzenia zmian w danych osobowych

Jeżeli wiesz, że posiadane przez nas dane osobowe na twój temat są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych informacji.

  • Prawo do usunięcia danych

 

Jeżeli nie musimy przechowywać lub przetwarzać danych z jakiekolwiek innego powodu, masz prawo zwrócić się z prośbą, abyśmy zaprzestali lub ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych lub usunęli część z nich lub ich całość.

  • Prawo do wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzanie twoich danych przez Chemikals odbywa się w ramach uzasadnionych naszych interesów (i nie jest związane z którąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania twoich danych, wskazując na konkretny obszar przetwarzania Twoich danych.

  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa, możesz wnieść skargę do, zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem danych
w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Zasady prywatności dotyczące dzieci

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

Obowiązki związane z korzystaniem z funkcjonalności strony:

Jako świadomy użytkownik serwisu internetowego odpowiadają Państwo za treść wiadomości zarówno publicznych jak i przesyłanych w wiadomości bezpośrednio skierowanej do nas. Prosimy pamiętać, że prawo zabrania wprowadzać m.in. treści obraźliwe, wulgarne czy naruszające godność innych osób.

W przypadku braniu udziału w prowadzonych przez nas rekrutacjach odpowiadają Państwo za treść dokumentów aplikacyjnych, w tym ich prawidłowość z rzeczywistością.

Kontakt

W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci skorzystania z przysługujących praw z zakresu danych osobowych prosimy o kontakt w formie e-mail z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@chemikals.pl

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.